ΥΦΑΣΜΑ ΓΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΤΥΠΟΥ ΔΑΝΤΕΛΑ
ΦΑΡΔΟΣ: 280 εκ
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ: 16.00 €
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 
ΦΑΡΔΟΣ 280ΕΚ
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ  38.50€
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΡΑΦΤΟΥΝ  ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 7,50€ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 
ΦΑΡΔΟΣ 280ΕΚ
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ 25€
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΡΑΦΤΟΥΝ  ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 7,50€ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 
ΦΑΡΔΟΣ 280ΕΚ
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ 22€
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΡΑΦΤΟΥΝ  ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 7,50€ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 
ΦΑΡΔΟΣ 280ΕΚ
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ 22€
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΡΑΦΤΟΥΝ  ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 7,50€ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 
ΦΑΡΔΟΣ 280ΕΚ
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ 23,00€
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΡΑΦΤΟΥΝ  ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 7,50€ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΕΤΟΙΜΗ ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΡΑΜΜΕΝΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ :260X130ΕΚ
ΤΙΜΗ 35.00€
 
ΕΤΟΙΜΗ ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΡAMMENH 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ :120 Χ 130ΕΚ
ΤΙΜΗ 26.00€
 
ΕΤΟΙΜΗ ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΡΑΜΜΕΝΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 160Χ140ΕΚ
ΤΙΜΗ 55,00€
 
ΕΤΟΙΜΗ ΚΟΥΡΤΙΝΑ 
140 Χ  280ΕΚ
ΤΙΜΗ 18€
 
ΕΤΟΙΜΗ ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΔΙΠΛΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ :300 Χ  280 ΕΚ.
ΤΙΜΗ : 35€
 
ΕΤΟΙΜΗ ΚΟΥΡΤΙΝΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ :140 Χ  280 ΕΚ.
ΤΙΜΗ : 17€
 
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 
ΦΑΡΔΟΣ 280ΕΚ
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ 38.50€
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΡΑΦΤΟΥΝ  ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΜΕ  ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 7.50€ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 
ΦΑΡΔΟΣ 280ΕΚ
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ ΑΠΟ 24€
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΡΑΦΤΟΥΝ  ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 7,50€ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 
ΦΑΡΔΟΣ 280ΕΚ
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ 22€
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΡΑΦΤΟΥΝ  ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 7,50€ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 
ΦΑΡΔΟΣ 280ΕΚ
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ 36,50€
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΡΑΦΤΟΥΝ  ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 7,50€ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΥΦΑΣΜΑ ΓΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 
ΦΑΡΔΟΣ 280ΕΚ
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ 27,00€
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΡΑΦΤΟΥΝ  ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΘΥΙΜΕΙΤΕ ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 7,50€ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΟΥΡΤΙΝΑΚΙ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 60Χ130
ΤΙΜΗ: 19.00 €
 
ΕΤΟΙΜΗ ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΡΑΜΜΕΝΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ :270 Χ 155ΕΚ
ΤΙΜΗ  37.40€
 
ΕΤΟΙΜΗ ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΡΑΜΜΕΝΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ320Χ150ΕΚ
ΤΙΜΗ  44,00€
 
ΕΤΟΙΜΗ ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΡΑΜΜΕΝΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 175Χ125ΕΚ.
ΤΙΜΗ  36,00€
 
ΕΤΟΙΜΗ ΚΟΥΡΤΙΝΑ
250 Χ  280ΕΚ
ΤΙΜΗ  46,00€
 
ΕΤΟΙΜΗ ΚΟΥΡΤΙΝΑ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ : 270 Χ 155 ΕΚ.
ΤΙΜΗ  37.40€
 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΟΥΡΤΙΝΑΚΙ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ :40Χ90 ΕΚ.
ΤΙΜΗ  12€
 
ΥΦΑΣΜΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΝΤΕΛΑ
ΦΑΡΔΟΣ 280 εκ
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ: 16.00 €
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ 
ΦΑΡΔΟΣ 140ΕΚ
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ 23€
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΡΑΦΤΟΥΝ  ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 7,50€ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 
ΦΑΡΔΟΣ 280ΕΚ
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ 24.50€
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΡΑΦΤΟΥΝ  ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 7,50€ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 
ΦΑΡΔΟΣ 280ΕΚ
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ  25€
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΡΑΦΤΟΥΝ  ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 7,50€ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 
ΦΑΡΔΟΣ 280ΕΚ
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ 21,00€
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΡΑΦΤΟΥΝ  ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 7,50€ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 
ΦΑΡΔΟΣ 280ΕΚ
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ 17,00€
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΡΑΦΤΟΥΝ  ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 7,50€ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
KOYΡTINA ETOIMH ΡΑΜΜΕΝΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 180Χ160 ΕΚ.
ΤΙΜΗ: 38.00€
ETOIMHΚΟΥΡΤΙΝΑ ΡΑΜΜΕΝΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 195Χ133 ΕΚ.
ΤΙΜΗ: 57,50 €
KOYΡTINA ETOIMH ΡΑΜΜΕΝΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 100Χ120ΕΚ.
ΤΙΜΗ: 26,00€
KOYRTINA ETOIMH ME ΤΙΡΑΝΤΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 140Χ250 ΕΚ.
ΤΙΜΗ: 30 €
ΕΤΟΙΜΗ ΚΟΥΡΤΙΝΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 175X125 ΕΚ.
ΤΙΜΗ: 39 €